арап

 • 111Земзем — (арап Zamzam) свет бунар во Мека што, според прастарата арапска легенда, го создал Бог муслиманите сметаат дека неговата вода е чудотворна …

  Macedonian dictionary

 • 112Копт — (арап. kubt) припадник на христијански народ за кој се смета дека потекнува од старите Египќани …

  Macedonian dictionary

 • 113Магреб — (арап. al maghrib) заеднички назив за арапските земји во северна Африка (Мароко, Алжир и Тунис, а понекогаш и Либија и Мавританија) …

  Macedonian dictionary

 • 114Медина — (арап. AI Madinah) град во западниот дел на Саудиска Арабија каде што се наоѓа гробот на Мухамед во Медина Мухамед првпат бил признаен за пророк на Алах додека бил жив …

  Macedonian dictionary

 • 115Ригел — (арап.) астр. најсјајната ѕвезда во соѕвездието Орион (16. 000 пати посјајна од Сонцето) …

  Macedonian dictionary

 • 116Сакалиди — (арап. Sakalibah) мн. арапски назив за Словените …

  Macedonian dictionary

 • 117Синдбад — (арап.) јунак од арапските поморски приказни, особено во збирката Илјада и една ноќ …

  Macedonian dictionary

 • 118абд — (арап) во арапските сложени имиња слуга, роб (на пр, Абд алах, слуга на Алах) …

  Macedonian dictionary

 • 119абелмошус — (арап abu el misk) мошусни зрна од едно ориентално растение, се употребуваат во парфимеријата …

  Macedonian dictionary

 • 120абердар — (арап haber) тур 1. весник, гласник, 2. топ, пушка што пука за тревога …

  Macedonian dictionary