атомный

 • 111атомный объем — atominis tūris statusas T sritis chemija apibrėžtis Elemento santykinės atominės masės ir tankio santykis. atitikmenys: angl. atomic volume rus. атомный объем …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 112атомный диаметр — atomo skersmuo statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. atomic diameter vok. Atomdurchmesser, m rus. атомный диаметр, m; диаметр атома, m pranc. diamètre atomique, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 113атомный взрыв — atominis sprogimas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. atomic explosion vok. Atomexplosion, f rus. атомный взрыв, m pranc. explosion atomique, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 114атомный фактор — atominis faktorius statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. atomic factor vok. Atomfaktor, m rus. атомный фактор, m pranc. facteur de diffusion atomique, m; facteur de forme atomique, m; facteur de structure atomique, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 115атомный кристалл — atominis kristalas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. atomic crystal; atomic lattice crystal vok. Atomgitterkristall, m; Atomkristall, m rus. атомный кристалл, m; кристалл с атомной структурой решетки, m pranc. cristal à réseau atomique …

  Fizikos terminų žodynas

 • 116атомный магнетизм — atominis magnetizmas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. atomic magnetism vok. Atommagnetismus, m rus. атомный магнетизм, m pranc. magnétisme atomique, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 117атомный двигатель — branduolinis variklis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. nuclear engine vok. Atommotor, m; Kernmotor, m rus. атомный двигатель, m; ядерный двигатель, m pranc. engin nucléaire, m; nucléopropulseur, m; propulseur nucléaire, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 118атомный номер — atominis skaičius statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. atomic number; charge number; ordinal number vok. Atomnummer, f; Atomzahl, f; Kernladungszahl, f; Ordnungszahl, f rus. атомное число, n; атомный номер, m; зарядовое число, n;… …

  Fizikos terminų žodynas

 • 119атомный номер — atomo numeris statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. atomic number vok. Atomnummer, f rus. атомный номер, m pranc. nombre atomique, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 120атомный осциллятор — atominis osciliatorius statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. atomic oscillator vok. Atomoszillator, m rus. атомный осциллятор, m pranc. oscillateur atomique, m …

  Fizikos terminų žodynas