коагулянт

 • 81коагулятор — koaguliantas statusas T sritis chemija apibrėžtis Medžiaga, sukelianti ar greitinanti koaguliaciją. atitikmenys: angl. coagulant rus. коагулянт; коагулятор …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 82очистка сточных вод — Обработка сточных вод с целью разрушения или удаления из них определенных веществ. [ГОСТ 17.1.1.01 77] очистка сточных вод Совокупность технологических процессов обработки сточных вод с целью разрушения, обезвреживания и снижения концентрации… …

  Справочник технического переводчика

 • 83водно-шламове господарство — водно шламовое хозяйство water slurry circuit, coal preparation facilties Wasserschlammwirtschaft, Wasser und Schlammwirtschaft einer Aufbereitungslage сукупність машин, апаратів, споруд та транспортних і допоміжних засобів для вловлювання,… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 84згущення — сгущение thickening Eindickung – процес підвищення концентрації речовини в просторі, напр., твердого компонента у пульпі внаслідок осадження твердих частинок у гравітаційному, відцентровому або комбінованому полі з одночасним видаленням (зливом)… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 85коагуляція — коагуляция coagulation (flocculation) *Koagulation, Flockung, Ausflocken, Flocken, Gerinnen злипання частинок колоїдів при їхньому зіткненні в процесі теплового (броунівського) руху, перемішування або напрямленого переміщення в зовнішньому… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 8607.100.30 — Харчова мікробіологія ГОСТ 7702.2.0 95 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи. Методы отбора проб и подготовка к микробиологическим исследованиям ГОСТ 7702.2.1 95 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи. Метод определения… …

  Покажчик національних стандартів

 • 87ДСТУ ISO 15174:2005 — (IDF 176:2002) Молоко та молочні продукти. Визначення загальної молокозсідальної активності коагулянтів мікробного походження (ISO 15174:2002, IDT; IDF 176:2002, IDT) [br] НД чинний: від 2007 07 01 Зміни: Технічний комітет: Мова: Метод прийняття …

  Покажчик національних стандартів

 • 88АККФ — алюмо кремниевый коагулянт флокулянт …

  Словарь сокращений и аббревиатур

 • 89АКФК — алюмокремниевый флокулянт коагулянт Источник: http://www.muctr.ru/about/acadc/soisc/files/shibeshi.pdf АКФК Алтайская краевая федерация кёкусинкай с 1 февраля 2002 http://www.akfk.ru/​ Алтайский край, организация …

  Словарь сокращений и аббревиатур