купище

  • 121купчина — същ. куп, купище, грамада, камара същ. сбирщина, сбор, множество същ. тълпа, група същ. купчинка същ. маса, голямо количество същ. могила, купчина пръст, насип …

    Български синонимен речник