сушина

 • 61заслон — същ. подслон, убежище, скривалище, навес, покрив, сушина, закритие същ. барака, сайвант същ. виличка, хижа, колиба същ. пазител, защитник, предпазно средство, прикритие същ. закътано място, укритие, приют същ. защита, зак …

  Български синонимен речник

 • 62защита — същ. отбрана, закрила, покровителство, застъпничество, протекция, опека, опора, помощ, щит същ. прибежище, подслон същ. хвала, възхвала, апология същ. защитник, закрилник същ. защитна реч, пледоария, обяснение на обвиняемия, признаване на вина… …

  Български синонимен речник

 • 63защитено място — словосъч. скривалище, подслон, убежище, сушина, заслон, защита, закрила, закритие, гъстак, шубраци, храсти …

  Български синонимен речник

 • 64навес — същ. заслон, подслон, стряха, сушина, покрив, сайвант същ. барака същ. будка, палатка същ. закътано място, убежище, укритие, скривалище, приют …

  Български синонимен речник

 • 65подслон — същ. заслон, сушина, навес същ. убежище, прибежище, скривалище, приют същ. закрила, защита същ. гнездо, кътче, уютно местенце същ. закътано място, укритие същ. място за почивка, спирка …

  Български синонимен речник

 • 66сайвант — същ. сушина, навес, стряха, подслон, заслон, покрив същ. барака …

  Български синонимен речник

 • 67скривалище — същ. подслон, заслон, закътано място, убежище, укритие, приют, навес същ. сушина, защита, закрила, защитено място, закритие, гъстак, шубраци, храсти същ. прикритие …

  Български синонимен речник

 • 68стряха — същ. навес, сушина, покрив, подслон същ. дом, жилище, къща, керемида същ. убежище, прибежище …

  Български синонимен речник

 • 69убежище — същ. подслон, покрив, заслон, прибежище, приют, скривалище, леговище, дупка, гнездо, свърталище, бърлога същ. закрила, защита, покровителство същ. пазител, защитник, предпазно средство, закритие, прикритие същ. закътано място, укритие, навес същ …

  Български синонимен речник

 • 70храсти — същ. скривалище, подслон, убежище, сушина, заслон, защита, закрила, защитено място, закритие, гъстак, шубраци …

  Български синонимен речник