угода

 • 161авторський — а, е. Прикм. до автор; у знач. ім. а/вторські, ких, мн. Гонорар. •• А/вторська пі/сня пісенний жанр, що виник на початку 1960 х рр.; автор віршів та музики пісні водночас є її виконавцем. А/вторський догові/р угода між автором твору, винаходу… …

  Український тлумачний словник

 • 162акорд — I у, ч. Гармонійне поєднання кількох музичних звуків або голосів. •• Ако/рд струн набір струн для смичкового або щипкового музичного інструмента. Заклю/чний ако/рд дія, явище, подія і т. ін., якими що небудь закінчується. II у, ч., заст. Угода,… …

  Український тлумачний словник

 • 163акредитив — а, ч. 1) Грошовий документ, що являє собою наказ однієї кредитної установи (банку, ощадкаси) іншій про виплату певної суми власникові документа. 2) Іменний папір, який підтверджує право особи, на ім я якої його виписано, отримати в банку вказану… …

  Український тлумачний словник

 • 164ап-тік — а, ч. Угода, що її виконано за ціною, яка перевищує ціну товару у попередній угоді в період однієї біржової сесії …

  Український тлумачний словник

 • 165арбітраж — у, ч. 1) Спосіб розв язання суперечок, конфліктів між юридичними особами. || юр. Орган, що займається розглядом майнових суперечок між установами та підприємствами. 2) фін. Одночасні купівля і продаж цінних паперів, валюти і т. ін. на різних… …

  Український тлумачний словник

 • 166арбітражний — а, е. Стос. до арбітра/жу. •• Арбітра/жна уго/да угода сторін про передачу в арбітраж усіх чи певних суперечок, які виникли або можуть виникнути між ними в зв язку з якими небудь правовідносинами. Арбітра/жний коміте/т орган, який призначає… …

  Український тлумачний словник

 • 167аутрайт — а, ч., фін. 1) Валютна угода, що передбачає виплати у визначені терміни за курсом, дійсним на момент угоди. 2) Валютний курс в міжбанківських термінових угодах з урахуванням премії або знижки. 3) Обмінна форвардна операція, яка включає премію або …

  Український тлумачний словник

 • 168бізнес — у, ч. Економічна, комерційна, біржова або підприємницька діяльність, спрямована на отримання прибутку. •• Бі/знес клас місця підвищеної комфортності та сервісу в літаку. Бі/знес опера/ція сукупність дій, процедур, що складають зміст одного акту… …

  Український тлумачний словник

 • 169біржовий — а/, е/. Прикм. до біржа 1). Біржовий крах. Біржовий бум. || Який здійснюється на біржі. •• Біржова/ інтерве/нція втручання держави, банків та великих підприємців в операції на фондових біржах з метою штучного впливу на курси цінних паперів.… …

  Український тлумачний словник

 • 170брутто-оренда — и, ж. Угода про оренду, за якою орендодавець оплачує усі поточні витрати по обслуговуванню своєї власності …

  Український тлумачний словник

 • 171виборчий — а, е. Стос. до виборів. •• Ви/борча вла/да одна з незалежних і самостійних публічних влад в державі. Ви/борча заста/ва грошова сума, що її кандидат в депутати зобов язаний внести державі при своїй реєстрації. Ви/борча кампа/нія система… …

  Український тлумачний словник

 • 172вотинг-траст — у, ч. Угода, згідно з якою акціонери передають своє право голосу довіреним особам …

  Український тлумачний словник

 • 173гешефт — у, ч., розм. Спекулятивна, вигідна угода. || Вигода, зиск, бариш …

  Український тлумачний словник

 • 174госпдоговір — о/гово/ру, ч., розм. Угода між господарчою організацією та підприємством на постачання продукції, виконання робіт і т. ін …

  Український тлумачний словник

 • 175ґешефт — а, ч., зневажл. Спекулятивна, вигідна угода. || Вигода, бариш, зиск …

  Український тлумачний словник

 • 176двосторонній — я, є. 1) Який має дві сторони або використовується з двох боків (на два боки), відбувається, йде і т. ін. з двох сторін. || Однаковий з обох боків (про тканину). 2) Який діє в обидві сторони. || Який стосується двох юридичних сторін;… …

  Український тлумачний словник

 • 177делькредере — невідм., с., юр. Додаткова угода до комісійного договору, згідно з якою комісіонер за окрему винагороду бере на себе відповідальність перед комітентом за виконання договору третьою особою …

  Український тлумачний словник

 • 178диктат — у, ч. 1) Політика нав язування, диктування своїх умов, вимог з боку уряду сильної імперіалістичної країни урядові слабшої країни. || перен. Влада диктатора. || рідко. Те саме, що диктатор 1). 2) Угода, договір між урядами країн, коли сильніша… …

  Український тлумачний словник

 • 179диференція — ї, ж. 1) Різниця, відмінність. 2) Різниця між розрахунковою ціною в день, коли була укладена ф ючерсна угода, та подальшими розрахунковими цінами. 3) Прибуток, який належить отримати, або збиток, що його необхідно відшкодувати, при ліквідації… …

  Український тлумачний словник

 • 180договореність — ності, ж. Угода, досягнута шляхом переговорів між окремими державами, установами, особами і т. ін …

  Український тлумачний словник