ботасы

 • 1ботасы — кроссовки, обувь Словарь русских синонимов. ботасы сущ., кол во синонимов: 2 • кроссовки (4) • обувь …

  Словарь синонимов

 • 2ботасы — БОТАС, а, м., БОТАСЫ, ов, мн. 1. Чешские кроссовки фирмы «Ботас». 2. Любая обувь …

  Словарь русского арго

 • 3кроссовки — крассы, обувь, ботасы, баскеты Словарь русских синонимов. кроссовки сущ., кол во синонимов: 4 • баскеты (1) • бота …

  Словарь синонимов

 • 4обувь — не достоин развязать и ремня обуви.. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. обувь сабо, спецобувь, бурка, босоножка, вельветы, бродень, чакчуры, чуни, чувяки, пампуша, коты, бот …

  Словарь синонимов

 • 5Товарные знаки — Товарные знаки, ставшие именами нарицательными Товарные знаки, ставшие именами нарицательными (в терминах законодательства РФ «вошедшие во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида»)  совокупность товарных знаков,… …

  Википедия

 • 6ботас — БОТАС, а, м., БОТАСЫ, ов, мн. 1. Чешские кроссовки фирмы «Ботас». 2. Любая обувь …

  Словарь русского арго

 • 7Товарные знаки, ставшие именами нарицательными — В этой статье не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена. Вы можете …

  Википедия

 • 8бота — зат. Түйенің төлі. зат. Түйенің жылға толмаған жас төлі. Ботаны түйенің түріне қарай 4 ке бөледі: үлек бота таза үлек пен аруанадан туған айыр бота бура мен інгеннен туған нар бота бура мен аруанадан туса да нарға тартқан қоспақ бота інген мен… …

  Қазақ дәстүрлі мәдениетінің энциклопедиялық сөздігі

 • 9төл — зат. Малдың жаңа туған құлыны, ботасы, қозысы, лағы …

  Қазақ дәстүрлі мәдениетінің энциклопедиялық сөздігі

 • 10айыр бота — Қ орда., Шиелі) айыр түйелердің қос өркешті ботасы. Раушан а й ы р б от а с ы н жайылымнан жетектеп әкелді де, киіз үй көлеңкесіне байлай салды Қ орда., Шиелі) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 11ақ балдақ — (Қарақ.) екі жасқа дейінгі түйе ботасы …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 12ақ мая — Қ орда., Жал.) біртуманың бекпатша аталатындарының қолтумасы. Егер аруанаға ақ бура шөксе, ботасы ақ түсті болып туатын жағдай кездеседі. Қазақ дәстүрінде ақ түйені аса қатты құрметтеп, қастерлеген. Иір мойын, тықыр жүнді, аппақ аққудай а қ м а я …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 13бір туған — 1. (Түрікм.: Красн., Небид., Тедж., Таш.; Орал, Қара.; Гур., Маңғ.) асыл тұқымды түйе. 2. (Гур., Маңғ.) ботасы өзіне тартпай туатын қос өркеш інген тумасы …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 14тел жетім бота — Қ орда., Қарм.) енесі өлген не енесі емізбей су алып кеткендіктен өзге боталы немесе ботасы өлген түйеге телінген бота. Т е л ж е т і м б о т а сары інгенге өз ботасындай бауыр басып кетті. Қазір тіпті бірін бірі іздеп боздайтын болды (Ә. Жақ.,… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 15боталы — түйе. Ойынға қатысушылардың бірі түйе, келесісі оның ботасы, қалғандары ботаны қоршаушылар болып ойнайтын балалар ойыны (Қаз. этнография., 1, 528) …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі