говенка

  • 1говенка — тележка Словарь русских синонимов. говенка сущ., кол во синонимов: 2 • говёнка (1) • тележка (28) Словарь …

    Словарь синонимов

  • 2говенка — whore; shit (fig.) …

    Slang lexicon

  • 3тележка — автостелла, автокар, говенка, повозка, коляска, медведка, телега, тачка Словарь русских синонимов. тележка сущ., кол во синонимов: 28 • автокар (5) • …

    Словарь синонимов