паратележка

  • 1паратележка — сущ., кол во синонимов: 1 • тележка (28) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …

    Словарь синонимов

  • 2тележка — автостелла, автокар, говенка, повозка, коляска, медведка, телега, тачка Словарь русских синонимов. тележка сущ., кол во синонимов: 28 • автокар (5) • …

    Словарь синонимов